KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
 

Přírodní památka Kienberg

Základní údaje
Jižní část protáhlého hřbetu Kienberg asi 3,6 km východně Mikulova
Katastrální území: Mikulov
Rozloha: 6,39 ha
Nadmořská výška: 210-244 m
Zřízena: vyhláška Správy CHKO Pálava o zřízení přírodní památky Kienberg a jejího ochranného pásma z 28. 11. 1995

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Paleontologické naleziště miocénní fauny evropského významu, temeno a svahy vrchu hostí stepní lada s roztroušenými křovinami, vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Temeno vrchu je překryto spraší. Ve staré pískovně na hraně západního svahu nad Mušlovským potokem jsou obnažena souvrství jemnozrných až hrubozrných písků a konkrecionálně zpevněných vápnitých pískovců, jakož i čoček řasových a biodetritických vápenců hrušeckých vrstev středního a svrchního badenu (sedimenty západního okraje vídeňské pánve). V písčitých sedimentech se nacházejí fosilie; v současné době je odsud známo asi 120 druhů mořských mlžů, 150 druhů mořských plžů, 40 druhů dírkovců, 30 druhů skořepatců (Ostracoda), 10 druhů rybích otolitů a mnoho dalších živočišných zbytků. Další naleziště fosilií leží v nejbližším okolí.

Rostlinstvo a květena
Vegetační kryt představují stepní trávníky, zřejmě bývalé pastviny, s roztroušenými křovinami, které hostí mírně ochuzenou garnituru obvyklých teplomilných druhů.
V roce 1997 zde bylo nalezeno 125 druhů cévnatých rostlin, z toho tři zvláště chráněné, a to kavyl Ivanův, kozinec vičencovitý a zlatovlásek obecný.

Zvířena
Lokalita je význačná výskytem více druhů blanokřídlého hmyzu, vázaného na hlinité svahy. Hnízdí zde bramborníček černohlavý, pěnice vlašská a ťuhýk obecný, po dlouhé době i vlha pestrá (v souvislosti s šířením na jižní Moravě).

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Dříve zde byly pastviny, které nejsou již dlouhou dobu využívány. Cílem je zajistit trvalou existenci travinobylinné vegetace s roztroušenými keři, jejichž další nálet bude zřejmě nutné v několikaletých intervalech výběrově odstraňovat.

Literatura
Hörnes M. (1850): Bericht über die Bereisung mehrerer Fundorte von Tertiär Petrefacten im Wiener Becken. - Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, Wien, 1: 662-679.
Hörnes M. (1856): Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. I. Univalven. - Abhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt, Wien, 3: 1-736 et 52 tab.
Hörnes M. (1870): Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien. II. Bivalven. - Abhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt, Wien, 4: 1-479 et 72 tab.
Tejkal J. (1956): Mlži z tortonských písků z Kinberku u Mikulova. - Sborník Ústředního ústavu geologického, odd. paleont., Praha, 22(1955): 229-231.

Poznámka
Sběr fosilních ulit a měkkýšů je možný výhradně pro vědecké účely a je povolován pouze Správou CHKO Pálava.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová 56, 10.03.2003 v 13:41 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba