KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
 

Národní přírodní rezervace Tabulová - část Kočičí kámen

Základní údaje
Svahy s vystupujícími vápencovými skalkami asi 0,3 km západně silnice Mikulov-Klentnice a asi 1,5 km jižně až jihojihovýchodně Klentnice
Katastrální území: Klentnice
Rozloha: 1,23 ha
Nadmořská výška: 331-352 m
Zřízena: výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 z 25. 6. 1951 a vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb. z 11. 6. 1992 (příloha č. V)

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Enkláva křovinné vegetace na vápencovém podkladě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, obklopená zemědělskými pozemky.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Ze sprašového překryvu vystupují na zvlněném západně orientovaném svahu skalky tvořené jurskými vápenci. V minulosti zde byly sbírány dosti bohaté zkameněliny, především ulity a otisky mořských měkkýšů, hlavonožců a otisky mořských korálů. Půdní podklad tvoří převážně rendzina.

Rostlinstvo a květena
Na vystupujícím skalním vápencovém podkladu je maloplošně vyvinuta skalní step s kostřavou sivou a lipnicí bádenskou, na hlubší vrstvě půdy při východním okraji lokality se nacházejí plošky drnové stepi s kostřavou walliskou. Větší plochy v dolní (západní) části rezervace pokrývá luční step s válečkou prapořitou. Západní a severní lem tvoří porosty teplomilných křovin.
V letech 1992-1996 zde bylo nalezeno celkem asi 210 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných druhů (celkem 11) hlaváček jarní, hvězdnice chlumnní, koniklec velkokvětý, kozinec vičencovitý, lomikámen trojprstý, oman oko Kristovo, sasanka lesní, tařice skalní, violka obojaká, zlatovlásek obecný a zvonek sibiřský.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není obhospodařována. Určité ohrožení představuje ruderalizace, zčásti vlivem využívání sousedních zemědělských pozemků. Ochranářské zásahy je třeba zaměřit na zadržení sukcese odstraňováním hlohů a růží, jakož i občasným posečením luční stepi. Žádoucí je zavedení řízené pastvy domácích zvířat, např. koz.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

AKTUALIZACE: 56, 05.08.2003 v 15:34 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba